Polityka prywatności i informacje o zbieranych danych osobowych przez formularz kontaktowy / rejestracyjny.

1. Administratorem danych osobowych wysyłanych przez formularz kontaktowy jest NAWROCKI CLINIC Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą: ul. Czarny Dwór 10, lok. 34, 80-365 Gdańsk, o nadanym numerze NIP 0000651581

2. Zbierane dane osobowe to:
imię i nazwisko
adres e-mail
telefon

3. Dane wpisywane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub kontaktu z pacjentem oraz rejestracji wizyty w NAWROCKI CLINIC Sp. z o.o. Sp.k

4. Użytkownik może skontaktować się w sprawie danych osobowych z NAWROCKI CLINIC Sp. z o.o. Sp.k za pomocą:
pisząc na adres e-mail: rejestracja@nawrockiclinic.com
formularz rejestracji/zapytania na stronie nawrockiclinic.com
dzwoniąc pod numer telefonu: +48 501 143 042
Dane przetwarzamy na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie zgody
art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, w celu komunikacji z pacjentem, udoskonalania naszej oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości naszych usług oraz informowania o nich naszych pacjentów, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Użytkownik ma następujące prawa:
prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO), gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO), gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe wysyłane przez formularz kontaktowym nie zostaną wykorzystane do profilowania użytkowników w żadnym zakresie.
Dane osobowe przetwarzane w na podstawie zgody będą przechowywane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie NAWROCKI CLINIC będą przechowywane do momentu ustania interesu NAWROCKI CLINIC lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Podanie danych przy wypełnienia formularza kontaktowego/rejestracyjnego jest dobrowolne. Nie podanie danych wskazanych jako wymagane (imię i nazwisko, e-mail, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) uniemożliwia wysłanie formularza.

8. Dane mogą zostać udostępnione partnerom handlowym i świadczącym usługi techniczne np. z zakresu usług informatycznych Administratora danych.
Polityka plików cookies
Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników korzystających z serwisu nawrockiclic.com do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Administratora serwisu.
§ 1 Definicje
Serwis – serwis internetowy nawrockiclinic.com
Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
Administrator – NAWROCKI CLINIC Sp. z o.o. Sp.k, Gdańsk (80-365), ul. Czarny Dwór 10 o nadanym numerze NIP 0000651581 , świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Pliki cookie i inne technologie śledzenia
Gromadzimy dane dotyczące używania Witryn firmowych przez użytkownika za pomocą technologii śledzenia, takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne. Plik cookie jest unikalnym kodem numerycznym przenoszonym na komputer użytkownika, aby śledzić jego zainteresowania i preferencje oraz rozpoznawać go podczas ponownych odwiedzin na stronie. Sygnał nawigacyjny jest przezroczystym obrazem graficznym umieszczonym na stronie, w wiadomości e-mail lub reklamie, umożliwiający monitorowanie elementów takich jak aktywność użytkownika i ruch na stronie. Tego rodzaju technologie pomagają zapamiętać preferencje użytkownika i pozwalają na przedstawienie użytkownikowi treści i funkcji, które prawdopodobnie są dla niego najbardziej interesujące na podstawie analizy kliknięć obrazującej poprzednie aktywności użytkownika w Witrynach firmowych.
Korzystamy z narzędzi Google Display Advertising, a w ramach tego programu korzystamy z funkcji narzędzia Google Analytics, aby
pokazywać użytkownikowi nasze reklamy na innych stronach w oparciu o poprzednie wizyty w Witrynach firmowych oraz
lepiej zrozumieć nasze odsłony oraz wykorzystanie usług reklamowych. W powiązaniu z usługą Google Analytics możemy korzystać z danych z internetowych reklam firmy Google lub danych osób trzecich (takich jak wiek, płeć i zainteresowania) wraz z narzędziem Google Analytics, aby zrozumieć i usprawniać nasze kampanie marketingowe i treść serwisu

§ 3 Bezpieczeństwo
Użytkownik może zrezygnować z reklam Google, odwiedzając stronę http://www.google.com/ads/preferences. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były używane przez Google Analytics, może zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics na stronie blokującej Google Analytics.
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest proaktywnie niemożliwe.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, Facebook

§ 6 Wymagania Serwisu
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 7 Zmiany w Polityce Cookie
Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.