Historia szkoleń

Kurs – “Nawigacja komputerowa oraz protokoły postępowania cyfrowego w leczeniu implantologicznym”

📅15-16.03.2019 w Nawrocki Clinic odbyło się szkolenie „Nawigacja komputerowa oraz protokoły postępowania cyfrowego w leczeniu implantologicznym”, które poprowadził dr Michał Nawrocki. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za te dwa dni pełne pracy. 💪

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Kurs – “Nawigacja komputerowa oraz protokoły postępowania cyfrowego w leczeniu implantologicznym”

🗓28-29 września w Nawrocki Clinic odbyło się szkolenie „Nawigacja komputerowa oraz protokoły postępowania cyfrowego w leczeniu implantologicznym”, które poprowadził lek. stom. Michał Nawrocki.
🔸Podczas dwóch dni szkolenia uczestnicy poznali między innymi jakie możliwości daje technologia CAD/CAM zarówno w przypadku odbudowy pojedynczych braków zębowych jak i rekonstrukcji bezzębnej szczęki lub żuchwy.
🔸Uczestnicy mieli także możliwość zaplanowania leczenia przy użyciu nawigacji komputerowej i oprogramowania Simplant oraz samodzielnego przeprowadzenia zabiegu implantacji z użyciem szablonów chirurgicznych.
😊Serdecznie dziękuję za udział w szkoleniu, zaangażowanie oraz niezwykle miłą atmosferę.

Praktyczne zastosowanie lasera Fotona LightWalker Er:YAG i Nd:YAG w procedurach klinicznych

14 sierpnia 2018 roku w naszej Klinice odbyło się szkolenie – „Praktyczne zastosowanie lasera Fotona Lightwalker Er:YAG i Nd:YAG w procedurach klinicznych”.

Kurs w całości poprowadzony został przez dr. Michała Nawrockiego, który na co dzień w swej praktyce stomatologicznej pracuje z zastosowaniem Lasera Fotona LightWalker Er:YAG i Nd:YAG.

Podczas szkolenia uczestnicy, poznali zasady działania oraz korzyści wynikające z zastosowania Lasera Fotona Lightwalker Er:YAG i Nd:YAG w codziennej praktyce stomatologicznej: stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, endodoncji, chirurgii tkanek miękkich i twardych, implantologii oraz stomatologii estetycznej.

Ponadto wysłuchali wykładu dotyczącego Projektowania uśmiechu- Digital Smile Design, leczenia powikłań przy pomocy laserów, zmian na błonach śluzowych, perrioimplantitis i fotobiomodulacji.

W trakcie szkolenia odbyły się także zajęcia praktyczne z udziałem Pacjenta. Uczestnicy mogli także wykonać ćwiczenia na preparatach zwierzęcych.

Szkolenie – “Implantologia praktyczna”

W miniony piątek(11.05.2018) w Nawrocki Clinic odbyło się szkolenie „Implantologia praktyczna”, które w całości poprowadził dr  Michał Nawrocki.

Podczas szkolenia uczestniczy dowiedzieli się między innymi o tym jak kwalifikować Pacjenta i jak z nim rozmawiać aby przekonać Go do leczenia implantologicznego. O tym czy diagnostyka CBCT to luksus, czy standard oraz na czym polega planowanie leczenia, i jaka jest rola szablonów protetycznych.

Ponadto uczestnicy nauczyli się samodzielnego planowania i przeprowadzenia zabiegu wszczepienia implantów, implantacji w strefie estetycznej z wykorzystaniem szablonów protetycznych oraz samodzielnej odbudowy protetycznej implantów.

Niewątpliwie najbardziej spektakularną częścią szkolenia był zabieg wszczepienie implantów, odsłonięcie implantu, założenie śruby gojącej, pobranie wycisku techniką klasyczną oraz wycisk cyfrowych.

Serdecznie dziękujemy za tak dużą frekwencję.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za uwagę i życzymy owocnej pracy.

Kurs – “Nawigacja komputerowa oraz protokoły postępowania cyfrowego w leczeniu implantologicznym”

Dnia 2 i 3 marca 2018r. w  Nawrocki Clinic odbyło się szkolenie „Nawigacja komputerowa oraz protokoły postępowania cyfrowego w leczeniu implantologicznym” zorganizowane przez Dentsply Sirona,  w całości poprowadzone przez dr. Michała Nawrockiego.

Podczas dwóch dni intensywnej pracy uczestnicy szkolenia:

Dowiedzieli się:

 •  Jakie możliwości daje technologia CAD/CAM w przypadku rekonstrukcji całkowitych bezzębnej żuchwy lub szczęki.
 • Jakie są kryteria sukcesu przy implantacji i odbudowie natychmiastowej w strefie estetycznej, w oparciu o dostępne technologie CAD/CAM.
 • Co to jest Full Digital Planning.
 • Jak przebiega planowanie i projektowanie szablonów chirurgicznych w oprogramowaniu SIMPLANT.
 • Jak zdalnie planować szablony chirurgiczne wykorzystując MYSIMPLANT.
 • Jakie są kryteria wyboru dla prac ruchomych i stałych.
 • Na co szczególnie zwracać uwagę przy diagnostyce CBCT, i jakie są zasady wykonywania szablonów diagnostycznych.
 • Jak wykorzystać protezy własne pacjenta w planowaniu ostatecznej rekonstrukcji oraz badaniu CBCT.
 • Jakie czynniki determinują prawidłową pozycję implantów.
 • Na co szczególnie zwracać uwagę przy skanowaniu wewnątrzustnym.
 • Czy łączniki indywidualne to luksus czy złoty standard.

Nauczyli się:

 • Wykorzystania możliwości technologii CAD/CAM w implantacjach i odbudowach natychmiastowych.
 • Planowania i projektowania całkowitych odbudów z użyciem szablonów chirurgicznych.
 • Natychmiastowych implantacji i rekonstrukcji w strefie estetycznej.
 • Planowania, skanowania i frezowania w systemie CEREC.

Ponadto osoby uczestniczące w szkoleniu nie tylko mogły zobaczyć na żywo zabieg implantacji z użyciem szablonów i wykorzystania wycisków cyfrowych, ale także mogły samodzielnie wykonywać zabiegi u Pacjentów z wykorzystaniem szablonu SIMPLANT.

Przeprowadzone zabiegi:  implantacja z natychmiastową odbudową protetyczną na łączniku Atlantis, zabieg implantacji z augmentacją wyrostka z podniesieniem zatoki, augmentacja w odcinku bocznym, itp.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i niezwykłą atmosferę podczas szkolenia oraz Dentsply Sirona za niesamowite wsparcie.

 To było dobre szkolenie 🙂

Kurs – “Nawigacja komputerowa oraz protokoły postępowania cyfrowego w leczeniu implantologicznym”

Pod koniec września w NawrockiClinic odbył się dwudniowy kurs “Nawigacja komputerowa oraz protokoły postępowania cyfrowego w leczeniu implantologicznym”, który dedykowany był wszystkim specjalistom pracującym z systemem Simplant® oraz osobom, które chciałyby rozpocząć taką praktykę.

Kurs w całości prowadzony był przez dr. Michała Nawrockiego, który w swoim gabinecie pracuje na systemie Sironia już od 2013 roku.

Uczestnicy dowiedzieli się podczas szkolenia m. in. o możliwościach CAD/CAM w przypadku całkowitej rekonstrukcji bezzębnej żuchwy lub szczęki, planowaniu szablonów chirurgicznych z wykorzystaniem MYSIMPLANT oraz o kryteriach wyboru protez stałych i ruchomych, a także nauczyli się wykorzystywania CAD/CAM w implantologii i odbudowie natychmiastowej, planowania i projektowania całkowitych odbudów, natychniastowych implantacji i rekonstrukcji w strefie estetycznej, planowania, skanowania i frezowania w systemie CEREC.

Podczas kursu wykonany został na żywo zabieg implantacji z użyciem szablonów chirurgicznych i wykorzystaniem wycisków cyfrowych.

W szkoleniu uczestniczyli Joanna Drozd, Jarosław Wrona, Danuta Wojciechowska, Małgorzata Kowalska, Tomasz Wagner, Dr hab. n. med. Jan Pietruski, Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska i Krzysztof Pomichter.

Praktyczne zastosowanie lasera Fotona LightWalker Er:YAG i Nd:YAG w procedurach klinicznych

31 stycznia 2018 roku w naszej Klinice odbyło się szkolenie – „Praktyczne zastosowanie lasera Fotona Lightwalker Er:YAG i Nd:YAG w procedurach klinicznych”.

Kurs w całości poprowadzony został przez dr. Michała Nawrockiego, który na co dzień w swej praktyce stomatologicznej pracuje z zastosowaniem Lasera Fotona LightWalker Er:YAG i Nd:YAG.

Podczas szkolenia uczestnicy, poznali zasady działania oraz korzyści wynikające z zastosowania Lasera Fotona Lightwalker Er:YAG i Nd:YAG w codziennej praktyce stomatologicznej: stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, endodoncji, chirurgii tkanek miękkich i twardych, implantologii oraz stomatologii estetycznej.

Ponadto wysłuchali wykładu dotyczącego Projektowania uśmiechu- Digital Smile Design, leczenia powikłań przy pomocy laserów, zmian na błonach śluzowych, perrioimplantitis i fotobiomodulacji.

W trakcie szkolenia odbyły się także zajęcia praktyczne z udziałem Pacjenta. Uczestnicy mogli także wykonać ćwiczenia na preparatach zwierzęcych.