Szkolenie:

- od wyzwania do rozwiązania"

"Komplikacje w implantologii i implantoprotetyce

5 800,00 

Miejsc: 13

Termin:19-20.05.2023

Miejsce:Nawrocki Clinic,  Kościuszki 2a Gdańsk

Szkolenie 2 dniowe: teoria + praktyka
Cena szkolenia: 5800 zł
Cena obejmuje lunch, materiały szkoleniowe dla uczestników, zabiegi z udziałem Pacjentów.
Lekarz może przywieźć swojego Pacjenta po wcześniejszym ustaleniu z dr. Michałem Nawrockim.
Grupy: 16 osobowe

O czym i dla kogo jest kurs?

Implanty stomatologiczne są uważane za najlepsze rozwiązanie w przypadku
uzupełniania braków zębowych, zarówno częściowych, jak i całkowitych. Dzisiejsza
wiedza i technologia pozwala na wszczepianie implantów i wykonanie pracy
protetycznej w sposób przewidywalny i precyzyjny, a uzyskany efekt jest w pełni
satysfakcjonujący zarówno pod względem czynnościowym, jak i estetycznym.
Jednakże w określonych okolicznościach mogą pojawić się komplikacje zarówno
biologiczne, jak i mechaniczne, a ich leczenie i rozwiązanie tego problemu staje się
największym wyzwaniem dzisiejszej implantologii.
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy praktyków zajmujących się implantologią oraz dla
osób, które w swoich praktykach spotykają się z pacjentami, u których występują
komplikacje wokół wszczepionych implantów, a chcieliby w sposób przewidywalny i
w miarę możliwości komfortowy dla pacjenta, ten problem rozwiązać.

Zagadnienia poruszane podczas kursu:
Dzień I
Część I
1. Sukces w leczeniu implantologicznym – od planowania do oddania pracy
protetycznej, kryteria postępowania (prawidłowa diagnostyka, CBCT,
Nawigacja komputerowa, reguła 3A-2B)
2. Augmentacje tkanek miękkich i twardych jako kryterium długofalowego
powodzenia leczenia (FGG, CTG, vestibuloplastyka, GBR, ABA, technika
Khourego)
3. Nawigacja komputerowa, kiedy staje się niezbędna, a kiedy wszczepiamy
implant „z wolnej ręki”
4. Zagrożenia i ograniczenia podczas chirurgii nawigowanej,
5. Implantacja natychmiastowa z natychmiastowym obciążeniem, protokół
postępowania, komplikacje śród-zabiegowe
Warsztat 1:
Protokół Immediate Smile – samodzielne wprowadzenie implantu w drukowany
model szczęki z użyciem szablonu z natychmiastowym obciążeniem
Część II
Komplikacje wokół implantów
1. Śród-zabiegowe (krwawienie, brak stabilizacji implantu, brak możliwości
obciążenia)
2. Wczesne – do 6 miesiąca po implantacji (brak osteointegracji, odsłonięcie
implantu, martwica płata, infekcja, zapalenie brzeżne przy zintegrowanym
implancie)
3. Odległe – po 6 miesiącach od wszczepienia implantu
– biologiczne (mucositis, peri-implantitis)
– mechaniczne (złamanie łącznika, implantu, uszkodzenia pracy protetycznej)
Zabieg na żywo – leczenie peri-implantitis metodą zamkniętą z wykorzystaniem
lasera Er:YAG i Nd:YAG

Dzień II
Część I
1. Omówienie czynników ryzyka w implantologii
– ogólne (palenie papierosów, choroby ogólne)
– miejscowe (higiena, brak dziąsła skeratynizowanego, prace
cementowane, niewłaściwa odbudowa protetyczna, pozycja implantu,
wcześniejsze zapalenia wokół zębów i implantów)
2. Diagnostyka zapaleń wokół implantów
– zdjęcie RTG – kiedy punktowe, a kiedy CBCT?
– zastosowanie sondy periodontologicznej
– wskaźniki zapalenia (BOP, PD, PI, PUS)
3. Metody leczenia zapaleń wokół implantów
– mucositis, a peri-implantitis
– metody resekcyjne, a regeneracyjne
– metody niechirurgiczne (metoda zamknięta)
– metody chirurgiczne (z odwarstwianiem płata śluzówkowo –
okostnowego)
4. Protokół leczenia w zależności od stopnia zaawansowania zapalenia
Warsztat 2:
Oczyszczanie powierzchni implantu przy pomocy lasera Er:YAG, szczotek
tytanowych, kiret ręcznych, implantoplastyka
Część II
1. Zastosowanie laserów w leczeniu komplikacji wokół implantów:
– laser Er:YAG, Nd:YAG i lasery diodowe (PDT)
– usuwanie tkanki ziarninowej, dekontaminacja powierzchni implantu,
powierzchniowa ablacja kości, głęboka dezynfekcja
– zjawisko fotobiomodulacji
2. Inne metody leczenia zapaleń wokół implantów:
– implantoplastyka
– użycie skalerów, kiret teflonowych, szczotek tytanowych
3. Wskazania do usunięcia implantu
Zabieg na żywo – leczenie peri-implantitis metodą otwartą z odsłonięciem
płata śluzówkowo – okostnowego z wykorzystaniem lasera Er:YAG i Nd:YAG

Agenda

Piątek – 19.05.2023

Szkolenie 9:00 – 18:00

Przerwa na Lunch 14:00 – 15:00

Kolacja – 20:00

Sobota 20.05.2023

Szkolenie 9:00 – 17:00

Przerwa na Lunch 14:00 -15:00